Cosisoft

ANDORA PILOWTOP (32 cm)

Harga Normal

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 3.700.000 4.100.000 4.650.000 5.780.000 6.350.000 6.900.000
Komplit Set 7.290.000 7.890.000 8.860.000 10.860.000 12.030.000 13.170.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 2.000.000 2.215.000 2.515.000 3.125.000 3.430.000 3.726.000
Komplit Set 3.940.000 4.260.000 4.800.000 5.870.000 6.500.000 7.115.000

BRIGHTON

Spring Latex (32 cm)

Harga Normal

  100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 7.470.000

8.500.000

10.700.000 11.880.000 13.060.000
Komplit Set 13.260.000 15.000.000 18.450.000 20.560.000 22.860.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 4.035.000 4.600.000 5.780.000 6.415.000 7.055.000
Komplit Set 7.200.000 8.100.000 10.000.000 11.100.000 12.350.000

CORSICA 26 cm

Harga Normal

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 2.510.000 2.720.000 3.070.000 3.930.000 4.260.000 4.740.000
Komplit Set 5.390.000 5.710.000 6.300.000 7.800.000 8.680.000 9.720.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 1.355.000 1.475.000 1.660.000 2.125.000 2.300.000 2.560.000
Komplit Set 2.910.000 3.085.000 3.400.000 4.215.000 4.700.000 5.250.000

COSI PEDIC

Healthy Series (28cm)

Harga Normal

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 4.610.000 5.020.000 5.710.000 7.120.000 7.950.000 8.790.000
Komplit Set 8.640.000 9.270.000 10.440.000 12.780.000 14.280.000 15.780.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 2.500.000 2.710.000 3.085.000 3.850.000 4.300.000 4.750.000
Komplit Set            

OVIEDO 24 CM

Harga Normal

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 1.800.000 1.960.000 2.200.000 2.750.000 3.110.000 3.400.000
Komplit Set HB SQUARE 3.330.000 3.590.000 3.980.000 4.960.000 5.610.000 6.190.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm            
Komplit Set            

LIVINGSTONE

POCKET LATEX 32 CM

Harga Normal

  100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 8.890.000 10.390.000 13.220.000 14.630.000 16.050.000
Komplit Set 14.440.000 16.370.000 20.330.000 22.730.000 25.430.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm            
Komplit Set            

LUXURY POCKET LATEX + PLUSH TOP 38 cm

Harga Normal

  100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 16.170.000 18.790.000 23.450.000 25.820.000 28.150.000
Komplit Set 23.670.000 27.120.000 33.280.000 36.940.000 40.550.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm            
Komplit Set            

NEW ELGRANDE 28 cm

Harga Normal

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 3.190.000 3.480.000 4.000.000 5.050.000 5.650.000 6.260.000
Komplit Set 6.490.000 7.070.000 7.990.000 9.980.000 11.290.000 12.600.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm            
Komplit Set            

NEW STARMAX 35 cm

Harga Normal

  100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 5.360.000 6.130.000 7.660.000 8.490.000 9.330.000
Komplit Set 8.950.000 10.120.000 12.590.000 14.130.000 15.670.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm            
Komplit Set            

WESLEY

Latex Foam - Healthy Series 22 cm

Harga Normal

  100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 7.510.000 8.730.000 10.890.000 12.570.000 14.280.000
Komplit Set 10.810.000 12.290.000 15.330.000 17.630.000 19.840.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm            
Komplit Set            

ZARAGOZA 23 cm

Harga Normal

  100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm 18.760.000 22.190.000 29.040.000 32.480.000 35.910.000
Komplit Set 26.420.000 30.790.000 39.340.000 44.020.000 48.680.000

HARGA PROMO OKTOBER 2013

  90x200 100X200 120X200 160X200 180X200 200X200
Matrass cm            
Komplit Set